ДДС наръчник 2019:
Практика и решения по ЗДДС

Количествата са на изчерпване!
Не пропускайте!

Внимание!

Трайно ниска цена!

Не пропускайте да се възползвате! Количествата са ограничени!

Цена на ДДС наръчника само за 22.50 лв. с ДДС (с 28% намаление от стандартната цена 31,50 лв.)

Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,

Представяме Ви ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС - Вашият ДДС помощник!

Решения на казуси от реалната практика, съвети и насоки от експерти, за да процедирате сигурно, спокойно и без притеснения!

експертни решения по ЗДДС
проверени в практиката експертни отговори
анализи и разработки по темата за ДДС

Избегнете глобите, като работите в съответствие с действащите норми на ЗДДС!

Ето какво ще намерите в изданието:

Решения на казуси относно:
Изготвяне на фактура за доставка според чл. 28, ал. 8 от ЗДДС след регистрация по ЗДДС
Отразяване на фактура за аванс от италианска фирма
Регистрация по ДДС при внос на автомобил в Германия
Начисляване на ДДС за услуга към холандска фирма, предоставена у нас
Начисляване на ДДС при покупка от китайска фирма с начало на транспорта в Обединеното кралство
Продажба от български към немски клон на българско ЕООД
Деклариране на фактура без ДДС за продажба на обмитена в Холандия стока в ДДС регистри
Фактуриране на услуга по регистрация за обучение в САЩ
Фактуриране на транспортни услуги и извършване на дейност с място извън България
Приложимост на чл. 21 от ЗДДС при фактуриране на приходи от холандски подизпълнител към българска фирма
Издаване на протоколи по чл. 117 за такси и разходи, фактурирани за внос на автомобили
Попълване на Итрастат декларация за фирма с доставки на цветя от Холандия
Начисляване на ДДС във фактура към американска фирма
Фактуриране на туристически услуги, предоставени на израелски туристи за посещение на Гърция
Данъчен кредит за разходи за поддръжка и ремонти на автомобил за служебно и лично ползване
Начисляване на ДДС при продажба на земя и къща
Самоначисляване на ДДС и право на ползване на данъчен кредит при внос от Македония
Регистрация по ДДС за извършване на консултантски услуги за нерегистрирана английска фирма
Продажба на авточасти - третиране по ЗДДС
Тристранни операции при продажба към румънска фирма на материали, закупени от Испания
Самоначисляване на ДДС при продажба в Англия на стоки, закупени от Амазон Англия
Документиране на покупка на автомобил от немска фирма
Включване на продажби от дропшипинг без фактури в дневниците
Начисляване на ДДС във фактури за физически лица от ЕС, трети страни и Швейцария
Третиране на превишение при внос на зеленчуци
Сделка в Германия с американско дружество без регистрация по ЗДДС
Право на данъчен кредит при покупка на апартаменти от строяща се сграда
Данъчен кредит по авансова фактура преди регистрация по ЗДДС
Начисляване на ДДС за внасяне на автомобил с мито, платено в Германия
Регистриране по ДДС за ФЛ със свободна професия
Деклариране на транспортни услуги от Сърбия съгласно ЗДДС
Издаване на фактура за авансова сума по предварителен договор за прехвърляне право на строеж
Начисляване на ДДС по такси при сключване на сделка с право на строеж
Сгрешени дати на протоколи по чл. 117 за доставки на отпадъци
Протокол по чл. 117 за гориво, заредено в употребяван товарен автомобил, продаден на българска от белгийска фирма
Начисляване на ДДС при префактуриране на гориво от холандска към българска фирма
Подаване към НАП на фактура за продажба на основание чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС
Начисляване на ДДС във фактура към община по услуга от спечелена обществена поръчка
Отразяване на инвойс от швейцарска фирма с швейцарски ДДС номер
Третиране по ЗДДС на доставка на услуга с фактура без валиден VAT номер
Начисляване на ДДС във фактура за гаранция по предварителен договор за покупко-продажба на имот
Начисляване на ДДС при бракуване на материални запаси, придобити чрез ВОП
Корекция на данъчен кредит при продажба на недвижим имот
Оборот за регистрация по ДДС, получен от продажба на активи при прекратяване на дейност
Издаване на фактура за сделка за право на строеж с частни лица
Третиране на доставки в Китай към немски клиент на българска фирма
Начисляване на ДДС върху разлика между себестойност и продажна цена при по-слаби добиви
Прилагане на чл. 126 от ЗДДС при пропуснато издаване на фактура за аванс
Издаване на протокол по чл.117 за фактура от фирма с унгарски ДДС номер
Издаване на фактура за гаранционен депозит по Ескроу договор
Издаване на фактура при продажба на автомобил, при чието закупуване са получени 2 фактури
Приход от продажба на земя в оборот за регистрация по ДДС
Право на данъчен кредит за наемни вноски на автомобил по договор за оперативен лизинг
Отчитане на приходи от отдаване през Букинг на стаи под наем
Възстановяване на ДДС при ВОД на стока, продадена на различен от първоначалния клиент
Отразяване на фактура за продажба на инвестиционен имот
Включване в дневник продажби на фактури за аванс към фирма от ЕС и фирма вън от ЕС
Самоначисляване на ДДС за услуга, получена от френска фирма на френска територия
Оборот за регистрация по ЗДДС за туроператор, предоставил ОТУ на друг туроператор
Начисляване на ДДС върху стоки, изпращани на клиенти от ЕС с транспорт за тяхна сметка
Начисляване на ДДС върху транспортни услуги за стоки, продавани през електронен магазин
Начисляване на ДДС за продажба на стоки на фирма без валден VAT номер в ЕС
Отразяване в справка-декларация и дневник за продажби по ЗДДС на фактури за доставки на отпадъци
Регистрация по ЗДДС за физическо лице, извършващо консултантски услуги през платформа
Регистрация по ДДС в Германия при извършване на ремонтни и довършителни дейности на жилищни сгради за немско дружество
Третиране по ЗДДС на продажбата на компютърна техника втора употреба
Третиране на покупко-продажба на гифт карти
Начисляване на ДДС във фактура за авансово плащане от нерегистрирано по ДДС френско ФЛ
Място на изпълнение на транспортна доставка при ОТУ и самоначисляване на ДДС
Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на апартаменти от сграда, построена през 2013 г.
Спазване на чл. 124, ал. 3 от ЗДДС при неусвоен аванс по ВОД
Tретиране по ЗДДС на услуги по организиране на срещи-симпозиуми, предоставени от българско дружество на чуждо лице, регистрирано по ДДС в държава членка
Самоначисляване на ДДС при фактура за захранване на акаунт в Амазон
Отразяване на покупка на машина от Турция, предназначена за продажба в Сърбия
Издаване на протокол по чл. 117 при доставката на туристически услуги
Право на данъчен кредит за извършени услуги преди датата на регистрация по ДДС
Протокол по чл. 117 при фактура за депозит по наем на контейнер от ЕС
Начисляване на ДДС при префактуриране на разходи
Износ на стока, продадена на канадска фирма, но транспортирана до италиански брокер на канадската фирма
Начисляване на ДДС при извършване на транспортни услуги на стоки, предназначени за гръцка фирма, но с български възложител на транспорта
Данъчно третиране и документиране по ЗДДС на доставка на услуги за чуждестранни ЮЛ от нерегистрирано по ЗДДС лице
ВИЕС-декларации при префактуриране на транспорт по доставки към ЕС
Праг за специфичен режим на регистрация в ЕС при продажби през електронен магазин
Фактура от гръцка фирма за сервиз с ДДС за материали и без ДДС за труд
Третиране по ЗДДС на изпит, проведен онлайн, от физическо лице в Португалия
Начисляване на ДДС при продажба на автомобили втора употреба, закупени от Канада
Начисляване на ДДС при последващата продажба на автомобил, закупен от ФЛ
Протокол по чл. 117 за фактури за такси по преводи през Изипей
Издаване на дебитно известие при завършен сграда, при която има бартер на земя срещу апартамент

Експертни анализи по темите:

 Данъчно третиране по ЗДДС на продажба на стоки за трета страна, чийто транспорт започва от България и завършва в друга държава членка и третиране на доставка на стоки с получател от ЕС, превозени до трета страна
➜ Кратък обзор на  последните промени в режима за регистрация и дерегистрация по ЗДДС
➜ Отчитане продажби на консигнация – счетоводни и данъчни аспекти

За още по-голяма подкрепа в работата, изберете:


Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.


Ако направите поръчка на стойност > 50 лв. с ДДС, доставката с куриери на Спиди ще е БЕЗПЛАТНА за Вас!

При поръчка < 50 лв. с ДДС - цената за доставка е 6 лв. с ДДС

А за още повече привилегии, отстъпки и намаления - станете член на Клуб РС Издателство!


При програма минимум получавате:

✓ 5 лв отстъпка от цената на всяка книга
✓ 10% отстъпка от цена за участие в семинари
✓ 10% отстъпка от цена за абонаменти
✓ Безплатна доставка на поръчани книги с куриер на Спиди
✓ Първи ще научавате за събития, промоции и нови издания на РС Издателство

 ✓ Ще участвате в най-голямото събитие на годината – конференция със счетоводители и експерти от цяла България за обмяна на опит – октомври 2019
✓ Срок на членството: 12 месеца след заплащане и издаване на членски сертификат
✓ Цена - само 72 лв. с ДДС


Станете част от избраните клиенти на РС Издателство, като доплатите членство за програма „Минимум“.

Ако желаете разяснение за нея, моля свържете се с нас на тел. 0888 933 813

Какво получавате с изданието "ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС"

Продукт: практически наръчник, печатно издание, .

Съдържание: съвети и анализи относно прилагането на актуалния ЗДДС
Цена: 31,50 лв. с ДДС.
Начин на заявка: попълнете формата за поръчка по-долу на страницата.
Начин на доставка: с куриер. При поръчки над 50 лв. с ДДС доставката е безплатна с куриери на Спиди. За заявки < 50 лв. с ДДС се доплаща 6 лв. за доставка.

Очакваме Вашите поръчки!

Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ